en

Mobilny Asystent Pacjenta z LVAD

Innowacyjne rozwiązanie dedykowane pacjentom ze wszczepioną pompą LVAD, które umożliwia długoterminowe zdalne monitorowanie parametrów pompy i wybranych parametrów medycznych.

Mobilny Asystent Pacjenta z LVAD umożliwia:

ZDJ2

Tym samym zmniejsza się poziom uzależnienia pacjenta od prowadzącego specjalistyczne leczenie ośrodka medycznego, a pacjent może powrócić do życia w warunkach domowych.

Dzięki nowoczesnej technologii, proces monitorowania odbywa się:

W czasie rzeczywistym

Bez udziału pacjenta

ZDJ1
ZDJ7
ZDJ8
ZDJ4

Wymienione wyżej rozwiązania zastosowane w Mobilnym Asystencie Pacjenta pozwalają na optymalizację procesu opieki nad chorym, przy jednoczesnej redukcji kosztów i lepszym wykorzystaniu personelu medycznego, który może zająć się większą liczbą pacjentów. Pacjent który może opuścić szpital zwalnia miejsce bardziej chorym, którzy wymagają opieki szpitalnej.

Mobilny Asystent poprzez animację na ekranie, komunikaty głosowe i alerty haptyczne umożliwia prowadzenie pacjenta przez proces medyczny krok po kroku. Dzięki zastosowaniu modułu EKG możliwa jest również rehabilitacja kardiologiczna pacjentów z LVAD, zgodnie z najnowszymi rekomendacjami ESC. Pozwala to na znaczące obniżenie ich śmiertelności.

ZDJ5
Dzięki zastosowaniu Mobilnego Asystenta Pacjenta z LVAD możliwe jest poprawienie jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem przy jednoczesnej optymalizacji pracy personelu – co pozwoli na zwiększenie ilości procedur wszczepienia pompy LVAD.

Przeznaczenie

ZDJ3

Korzyści

Obniżenie kosztów opieki i zwiększenie przeżywalności pacjentów z LVAD

Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez zdalny multiparametryczny monitoring

Powrót pacjenta do domu - zwolnienie miejsca bardziej potrzebującym

Umożliwienie pacjentom powrotu do życia rodzinnego, zawodowego oraz uniezależnienie się od częstych pobytów szpitalnych

Optymalizacja pracy personelu medycznego, pozwalająca na objęcie specjalistycznym leczeniem większej ilości pacjentów

Zwiększenie ilości procedur wszczepienia pompy LVAD

Cele

Zapewnienie stałego nadzoru pacjentów z LVAD w warunkach domowych

Aktywizacja pacjentów z LVAD np. poprzez zdalne prowadzenie telerehabilitacji kardiologicznej

Kontrola pracy pompy LVAD bez udziału pacjenta

Predykcja zdarzeń niepożądanych

Realizacja dedykowanego procesu medycznego z możliwością uzależnienia jego przebiegu od wyników poszczególnych pomiarów

Optymalizacja czasu pracy personelu medycznego

Zwiększenie liczby pacjentów poddanych procedurze wszczepienia LVAD

Poprawa jakości życia pacjentów oraz zapewnienie im mobilności

Zwiększenie bezpieczeństwa oraz efektywności leczenia

Parametry techniczne

Niewielkie wymiary

Dotykowy kolorowy wyświetlacz 2,4’’

Wbudowany moduł EKG z 1, 2 lub 3 kanałów

Algorytm HRV

Komunikacja bezprzewodowa krótkiego zasięgu (Bluetooth 2/3/4.0, Wi-Fi)

Wbudowany moduł komunikacji GSM

Wbudowany moduł GPS do monitoringu lokalizacji

Zintegrowany sensor ruchu i położenia dłoni

Bardzo niski pobór energii i wysoka wydajność

Komunikacja HTTP poprzez protokół ReST

Informacje o Cookies

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony.